Exposició del Lluçanès Viu

Iª EXPOSICIÓ DEL LLUÇANÈS VIU

La Plataforma Lluçanès Viu organitza una convocatòria oberta a tots els artistes i productors culturals del lluçanès o vinculats amb el lluçanès, sensibles vers la salvaguarda del territori i l’ambient natural.

La Plataforma considera de vital importància salvar l’ambient natural de un sistema  socioeconòmic no sostenible per l’ambient i per la gent que i viu. Model aquest que empobreix i es perjudicial per l’entorn natural a nivell d’aigua, terra, aire, per la fauna i les persones. Establir un paradigma un model econòmic en un territori no es prerrogativa i privilegi solament d’un quants, el territori es el lloc en el qual la població, cada habitant viu i projecta les pròpies esperances de vida i necessita en manera inalienable créixer  saludablement i feliç. 

A partir de aquestes premisses considerem rellevant la participació intuïtiva, emocional i conceptual per part dels artistes, important pel seu personal o col·lectiu aportament cultural.

La proposta es oberta a totes les disciplines  concernent amb les arts visuals i sonores: Pintura, escultura, dibuix, college, il·lustració, disseny digital, treball en xarxa, dansa, música poesia, video (curt i llargmetratge), instal·lació, teatre, escriptura, fotografia.

Tema de l’exposició:

  • L’ésser humà és natura! 
  • La natura el territori i l’ésser humà, causa i efecte.
  • El futur de la natura és responsabilitat de cada persona.

Temps d’entrega dels projectes

Temps d’entrega dels projectes: 30 d’Abril del 2015 al Consorci del Lluçanès de Santa Creu dels Joglars. Exposició els mesos de Maig, Juny i Juliol.

La Plataforma proposa un cicle d’exposicions en alguns dels municipis de la Comarca del lluçanès, i a Berga.

En ocasió del l’Exposició s’editarà un catàleg en format PDF amb les fotos de cada obra dels artistes participants.

Cada artista podrà demanar informacions i material explicatiu a la Plataforma Lluçanès Viu que situada al Consorci del Lluçanès de Santa Creu.

Plataforma Lluçanès Viu.
Lluçanès, juliol del 2014

Sense comentaris